[1]
ÖZDEMİR, H. ve YAYLI, A. 2014. ÇALIŞANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research. 1, 1 (Mar. 2014), 48–58.