[1]
VAPUR, M. ve SEVİN, H.D. 2017. REKREASYON İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ YÜKÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İL ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research. 4, 2 (Haz. 2017), 78–91.