[1]
Uygur, A. ve Özkan, N.B. 2022. Kentsel Planlamada Rekreatif Yeşil Alanların Rolü. Journal of Recreation and Tourism Research. 9, 2 (Haz. 2022), 70–81. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.6774485.