[1]
Vapur, M. 2023. Öğretmenlerin Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Düzeyleri ile İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Recreation and Tourism Research. 10, 3 (Eyl. 2023), 67–79. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.8393291.