[1]
Başer, Şerafettin ve İnce, F.F. 2024. Yenilik Yönetimini Benimseyen Kurumsallaşmış Turizm İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İncelemesi: Bolu İli Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research. 11, 1 (Mar. 2024), 14–41. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10895899.