[1]
Tekdamar, K. ve Cengiz, C. 2024. Batı Karadeniz Bölgesi’nde Kırsal Kıyı Alanlarında Sürdürülebilir Turizm ve Rekreasyon Tiplerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Journal of Recreation and Tourism Research. 11, 1 (Mar. 2024), 42–57. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10895912.