[1]
ÖZTÜRK, M. ve ÇUHADAR, M. 2021. Örgütsel Bağlılığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü: Seyahat İşletmelerinde Bir Uygulama. Journal of Recreation and Tourism Research. 8, 4 (Ara. 2021), 461–499. DOI:https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.111 .