(1)
ÖZDEMİR, H.; YAYLI, A. ÇALIŞANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. J. Recr. Tourism Res. 2014, 1, 48-58.