(1)
VAPUR, M.; SEVİN, H. D. REKREASYON İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ YÜKÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İL ÖRNEĞİ. J. Recr. Tourism Res. 2017, 4, 78-91.