(1)
Uygur, A.; Özkan, N. B. Kentsel Planlamada Rekreatif Yeşil Alanların Rolü. J. Recr. Tourism Res. 2022, 9, 70-81.