(1)
Çelik İlal, N. 2012-2022 Döneminde Muğla Turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme. J. Recr. Tourism Res. 2023, 10, 28-45.