(1)
Vapur, M. Öğretmenlerin Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Düzeyleri Ile İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. J. Recr. Tourism Res. 2023, 10, 67-79.