(1)
Başer, Şerafettin; İnce, F. F. Yenilik Yönetimini Benimseyen Kurumsallaşmış Turizm İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Ve İş Doyumu İncelemesi: Bolu İli Örneği. J. Recr. Tourism Res. 2024, 11, 14-41.