(1)
Tekdamar, K.; Cengiz, C. Batı Karadeniz Bölgesi’nde Kırsal Kıyı Alanlarında Sürdürülebilir Turizm Ve Rekreasyon Tiplerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. J. Recr. Tourism Res. 2024, 11, 42-57.