(1)
ÖZTÜRK, M.; ÇUHADAR, M. . Örgütsel Bağlılığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü: Seyahat İşletmelerinde Bir Uygulama. J. Recr. Tourism Res. 2021, 8, 461-499.