ÖZDEMİR, H., & YAYLI, A. (2014). ÇALIŞANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 1(1), 48–58. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/108