ERKEKLİ, S. ., & GÜLCAN, B. . (2021). Deneyimsel Turizmde Ürün Kaynağı Olarak SOKÜM ve Türkiye’nin Potansiyeli. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(4), 520–541. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.113