VAPUR, M., & SEVİN, H. D. (2017). REKREASYON İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ YÜKÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İL ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(2), 78–91. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/184