Telbakan, M., & Uygur, A. (2022). Turizm Sektörüne Ait 2011-2020 Yılları Arası İstihdam ve İş Kazası Verilerinin Analizi. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(3), 1–17. https://doi.org/10.5281/zenodo.7129787