Ercan İştin, A., & Ertaş, Çağdaş. (2023). Seyahat Motivasyonları Davranışsal Niyetler ile Memnuniyet Arasındaki İlişkiler. Journal of Recreation and Tourism Research, 10(3), 1–16. https://doi.org/10.5281/zenodo.8393216