Çelik İlal, N. (2023). 2012-2022 Döneminde Muğla Turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme . Journal of Recreation and Tourism Research, 10(3), 28–45. https://doi.org/10.5281/zenodo.8393246