Yiğit Özüdoğru, H. (2023). Miras Turizmi Perspektifinden Coğrafya Ders Kitaplarının Analizi. Journal of Recreation and Tourism Research, 10(3), 115–138. https://doi.org/10.5281/zenodo.8393549