Vapur, M. (2023). Öğretmenlerin Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Düzeyleri ile İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 10(3), 67–79. https://doi.org/10.5281/zenodo.8393291