Yağcı, Özgüç. (2023). Uzay Turizmindeki Gelişmeler ve Bu Kapsamda Türkiye’ye Öneriler. Journal of Recreation and Tourism Research, 10(4), 72–94. https://doi.org/10.5281/zenodo.10443171