Sergen, Y., & Yaylı, A. (2024). Aile Boş Zamanı ve COVID-19 ile Değişen Aile Rekreasyon Etkinlikleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. Journal of Recreation and Tourism Research, 11(1), 58–81. https://doi.org/10.5281/zenodo.10896708