Kaya, E., & Aktuna, C. (2024). Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Kıyaslama. Journal of Recreation and Tourism Research, 11(1), 1–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.10895893