Tekdamar, K., & Cengiz, C. (2024). Batı Karadeniz Bölgesi’nde Kırsal Kıyı Alanlarında Sürdürülebilir Turizm ve Rekreasyon Tiplerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Journal of Recreation and Tourism Research, 11(1), 42–57. https://doi.org/10.5281/zenodo.10895912