ÜNAL, A. (2020). Destinasyonların Tanıtım Amaçlı Kullandıkları Görsellerin ve Sloganların Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 7(1), 45–55. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.53