ÖZTÜRK, M., & ÇUHADAR, M. . (2021). Örgütsel Bağlılığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü: Seyahat İşletmelerinde Bir Uygulama. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(4), 461–499. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.111