ÇELIK İLAL, N. 2012-2022 Döneminde Muğla Turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme . Journal of Recreation and Tourism Research, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 28–45, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8393246. Disponível em: https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/338. Acesso em: 16 tem. 2024.