VAPUR, M. Öğretmenlerin Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Düzeyleri ile İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 67–79, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8393291. Disponível em: https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/343. Acesso em: 21 haz. 2024.