BAŞER, Şerafettin; İNCE, F. F. Yenilik Yönetimini Benimseyen Kurumsallaşmış Turizm İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İncelemesi: Bolu İli Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 14–41, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.10895899. Disponível em: https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/353. Acesso em: 22 nis. 2024.