ÖZTÜRK, M.; ÇUHADAR, M. . Örgütsel Bağlılığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü: Seyahat İşletmelerinde Bir Uygulama. Journal of Recreation and Tourism Research, [S. l.], v. 8, n. 4, p. 461–499, 2021. DOI: 10.31771/jrtr.2021.111 . Disponível em: https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/8. Acesso em: 30 may. 2024.