ÖZDEMİR, Hüseyin, ve Ali YAYLI. 2014. “ÇALIŞANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”. Journal of Recreation and Tourism Research 1 (1):48-58. https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/108.