VAPUR, Muhammet, ve H. Dilek SEVİN. 2017. “REKREASYON İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ YÜKÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İL ÖRNEĞİ”. Journal of Recreation and Tourism Research 4 (2):78-91. https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/184.