BİLGİMÖZ, Sevcan, ve Akyay UYGUR. 2022. “ÖĞRENEN ŞEHİRLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA”. Journal of Recreation and Tourism Research 9 (1):47-71. https://doi.org/10.5281/zenodo.6399135.