Uygur, Akyay, ve Nahide Betül Özkan. 2022. “Kentsel Planlamada Rekreatif Yeşil Alanların Rolü”. Journal of Recreation and Tourism Research 9 (2):70-81. https://doi.org/10.5281/zenodo.6774485.