Telbakan, Murat, ve Akyay Uygur. 2022. “Turizm Sektörüne Ait 2011-2020 Yılları Arası İstihdam Ve İş Kazası Verilerinin Analizi”. Journal of Recreation and Tourism Research 9 (3):1-17. https://doi.org/10.5281/zenodo.7129787.