Karakaya, Gülden, ve Ali Yaylı. 2023. “Ergenlerin Bir Boş Zaman Aktivitesi Olarak İnternet Tabanlı Oyun Bağımlılıklarının Şiddet Eğilimine Etkisi”. Journal of Recreation and Tourism Research 10 (3):94-114. https://doi.org/10.5281/zenodo.8393527.