Çelik İlal, Nur. 2023. “2012-2022 Döneminde Muğla Turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme”. Journal of Recreation and Tourism Research 10 (3):28-45. https://doi.org/10.5281/zenodo.8393246.