Vapur, Muhammet. 2023. “Öğretmenlerin Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Düzeyleri Ile İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Journal of Recreation and Tourism Research 10 (3):67-79. https://doi.org/10.5281/zenodo.8393291.