Yağcı, Özgüç. 2023. “Uzay Turizmindeki Gelişmeler Ve Bu Kapsamda Türkiye’ye Öneriler”. Journal of Recreation and Tourism Research 10 (4):72-94. https://doi.org/10.5281/zenodo.10443171.