Sergen, Yasemin, ve Ali Yaylı. 2024. “Aile Boş Zamanı Ve COVID-19 Ile Değişen Aile Rekreasyon Etkinlikleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme”. Journal of Recreation and Tourism Research 11 (1):58-81. https://doi.org/10.5281/zenodo.10896708.