Kaya, Eda, ve Can Aktuna. 2024. “Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Kıyaslama”. Journal of Recreation and Tourism Research 11 (1):1-13. https://doi.org/10.5281/zenodo.10895893.