Tekdamar, Kübra, ve Canan Cengiz. 2024. “Batı Karadeniz Bölgesi’nde Kırsal Kıyı Alanlarında Sürdürülebilir Turizm Ve Rekreasyon Tiplerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma”. Journal of Recreation and Tourism Research 11 (1):42-57. https://doi.org/10.5281/zenodo.10895912.