UYGUR, Akyay, ve Yusuf ORMANKIRAN. 2020. “Otel İşletmelerinde Stratejik Bir Yaklaşım Olarak İş Modeli İnovasyonu: Zincir Otel Örnek Olay Çalışması”. Journal of Recreation and Tourism Research 7 (4):481-99. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2020.74 .