ÖZTÜRK, Mertcan, ve Murat ÇUHADAR. 2021. “Örgütsel Bağlılığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü: Seyahat İşletmelerinde Bir Uygulama”. Journal of Recreation and Tourism Research 8 (4):461-99. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.111 .