ÖZDEMİR, H. ve YAYLI, A. (2014) “ÇALIŞANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI, PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”, Journal of Recreation and Tourism Research, 1(1), ss. 48–58. Erişim adresi: https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/108 (Erişim: 30 Mayıs 2024).