ŞAHİN, İlker ve KOCABULUT, Özge (2014) “SPORTİF REKREASYON AKTİVİTELERİNE DÜZENLİ KATILIMI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”, Journal of Recreation and Tourism Research, 1(2), ss. 46–67. Erişim adresi: https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/113 (Erişim: 30 Kasım 2023).