YAVUZ, E. ve BAŞAR, B. (2014) “Örgütlerde Psikolojik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”, Journal of Recreation and Tourism Research, 1(2), ss. 17–28. Erişim adresi: https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/114 (Erişim: 30 Ocak 2023).